Aaron Turner - Självförtroende

I den här videon diskuterar Aaron Turner begreppet självförtroende och hur det är ett symptom på ett naturligt och klart sinnestillstånd.

3 tips för ett klart sinne

Många människor letar efter en snabb lösning när det gäller deras mentala hälsa. Men det är viktigt att börja med att förstå hur ett klart sinne ser ut.