Dr. Bill Pettit - Om depressioner och De Tre Principerna

Bill hävdar att depression är en gåva eftersom den signalerar när en person missbrukar tankens kraft och leder personen på avvägar