Dr. Amy Johnson - Presentation

Träffa Amy Johnson, Doktor i psykologi - en anmärkningsvärd psykolog, coach, författare och talare.

Att öppna upp för varaktig förändring

Är du trött på den eviga cykeln av kortlivad förändring som drivs av viljestyrka och disciplin? Längtar du efter verklig och djupgående förvandling som går bortom ytliga strategier?