Påverkar dig inte lika mycket - skalan

I en video med titeln "The Affect You As Much Scale" diskuterar George Pransky konceptet att uppnå en högre medvetandenivå för att få en bättre förståelse för allt som händer i våra liv.

Den VERKLIGA källan till stress - Del 1 av 3

Känner du dig stressad? Du är inte ensam. Många människor lider av höga stressnivåer och det påverkar deras psykiska hälsa.

Den VERKLIGA källan till stress - Del 2 av 3

Dr. George Pransky förklarar att den vanligt förekommande modellen i världen idag är utifrån och in modellen av stress.

Den VERKLIGA källan till stress - Del 3 av 3

I den här videoutskriften förklarar George Pransky kopplingen mellan tanke och känsla och hur de skapar ett slutet system.

Varför du inte ska oroa dig för resultatet

Har du någonsin känt dig oerhört pressad att uppnå ett visst resultat? Är du ständigt orolig för vad framtiden har att erbjuda? Om så är fallet är du inte ensam...

Den mänskliga dimensionens inverkan på ledarskap

I den här artikeln kommer vi att diskutera de olika stadierna av försämring i företag enligt...