Den VERKLIGA källan till stress - Del 1 av 3

Känner du dig stressad? Du är inte ensam. Många människor lider av höga stressnivåer och det påverkar deras psykiska hälsa.

Den VERKLIGA källan till stress - Del 2 av 3

Dr. George Pransky förklarar att den vanligt förekommande modellen i världen idag är utifrån och in modellen av stress.

Den VERKLIGA källan till stress - Del 3 av 3

I den här videoutskriften förklarar George Pransky kopplingen mellan tanke och känsla och hur de skapar ett slutet system.

Ett slut på stressen? Del 1 av 3

Om du är någon som letar efter sätt att hantera stress är det dags att ta ett nytt grepp. Michael Neil har upplysande insikter i ämnet som kan förändra ditt sätt att tänka på stresshantering.

Ett slut på stressen - Del 2 av 3

I den här videon delar Michael Neill med sig av sin personliga erfarenhet av stress och hur han hittade ett sätt att övervinna den.

Ett slut på stressen? - Del 3 av 3

Är du trött på att känna dig stressad hela tiden? Upplever du att du ständigt försöker åtgärda yttre faktorer i ditt liv för att minska dina stressnivåer?