Sydney Banks - Att förstå olika verkligheter

En mycket lättillgänglig och ofta humoristisk diskussion om tankens roll i vardagen. Washingtonföreläsningarna spelades in vid en konferens i Washington D.C. den 17 juli 2000.

Upptäck den inre visdomen genom ett stilla sinne

I den här YouTube-videon diskuterar Sydney Banks kraften hos ett stilla sinne och hur det kan hjälpa oss att upptäcka livets hemligheter.