Aaron Turner - Självförtroende

Aaron Turner - Självförtroende

Aaron Turner - Självförtroende

I den här videon diskuterar Aaron Turner begreppet självförtroende och hur det är ett symptom på ett naturligt och klart sinnestillstånd. Han menar att självförtroende är frånvaron av osäkerhet och är ett standardtillstånd som vi alltid kan återvända till. Turner menar att människor ofta missförstår självförtroende och försöker med vidskepliga lösningar för att förbättra det, men att de istället borde fokusera på att förstå sitt eget sinnestillstånd och dess relation till självförtroende. Han använder sig av exemplet med små barn som är naturligt självsäkra trots att de inte vet hur de ska göra något, och menar att osäkerhet är en förvrängning av tanken medan självförtroende är ett klart sinne. Slutligen uppmuntrar Turner tittarna att vara mer säkra på sin förmåga att vara självsäker, eftersom det är en grundläggande aspekt av sinnet som man kan räkna med.


Läs mer på www.detreprinciperna.se