Dr. Bill Pettit - Presentation

Dr. Bill Pettit - Presentation

Dr Bill Pettit - Presentation

Bill Pettit drog sig tillbaka från klinisk psykiatri 2018 efter att ha delat med sig av de tre principerna i sin praktik i över 35 år. Han fick personlig handledning av Sydney Banks i 26 år och har en grundexamen från Creighton University och en doktorsexamen från University of Illinois. Han var certifierad i vuxen-, ungdoms- och geriatrisk psykiatri samt psykosomatisk (kropp och själ) medicin och två gånger certifierad i beroendemedicin. Dessutom har han över 20 års erfarenhet som akademisk lärare och är för närvarande adjungerad klinisk professor vid avdelningen för psykiatri vid Creighton University School of Medicine.

Efter att ha avslutat sin läkarutbildning 1969 tillbringade han två år i allmän kirurgi innan han sade upp sig på grund av fysisk och känslomässig utbrändhet. Han arbetade en kort tid som läkare på akutmottagningen i Chicago innan han blev inkallad till den amerikanska flottan, där han tjänstgjorde 1971-1980. Under denna tid arbetade han som Navel Flight Surgeon och kom att inse sambandet mellan mental och fysisk hälsa, vilket ledde till att han började studera psykiatri. Han avslutade sin specialistutbildning i psykiatri och tjänstgjorde som chef för psykiatrin vid den amerikanska flottans atomubåtsbas i Groton, Connecticut.

Sedan 1983 har han studerat de tre universella principerna och delat med sig av dem, och han har presenterat dem vid nationella och internationella program och rådgjort med enskilda personer och organisationer. Han är för närvarande bosatt i Phoenix, Arizona, med sin fru Linda och ägnar sig åt att berätta om sin 40-åriga resa för att utforska och dela med sig av de tre universella principerna, skapa och presentera Master Mentor-kurser och rådgöra med enskilda personer och små grupper.


Bill Pettits liv förändrades på aprilfesten 1983 när han hörde Sydney Banks tala om sambandet mellan vår andliga och psykologiska natur. Bill hade kämpat med intermittenta depressioner i nästan tjugo år och hade sökt hjälp hos sex olika psykiatriker. Han hade fått höra att orsakerna till hans depression var genetiska, ärftliga, biokemiska och berodde på stress. Men mr Banks pekade på nytt hopp om att det fanns en bättre nivå av psykisk hälsa tillgänglig. Bill hade tidigare trott att hans intermittenta depressioner var oundvikliga, och han hade ingen aning om att varje människa upplever sin unika och separata verklighet, att ingen är trasig eller saknar något, och att alla har ett visdomsbaserat vägledningssystem som alltid visar vägen. Lyckan fanns inom honom och inte i den yttre världen. Bills känslor var tankeskapade fenomen, och varje upplevelse han hade var tankeskapad, antingen medvetet eller omedvetet. Inom trettio minuter efter att ha lyssnat på mr Banks kände Bill en lätthet och ett hopp som han inte hade upplevt sedan barndomen. Hundratals kilo föll från hans bröst och han kände livets och ljusets andedräkt pulsera genom honom. Skulden och skammen över hans tidigare misstag och misslyckanden började falla bort, och han började sin resa till en plats där han mer konsekvent och utan börda tog ansvar för sina erfarenheter och sitt beteende. Bill lämnade psykiatrin och tillbringade mer tid i samtal med Syd, vilket stegvis förändrade hur han navigerade i sina närmaste relationer och reagerade på besvärliga känslor. Han började lyssna på andra med mer respekt och mindre fördömande, han reagerade mindre på ilska och andra negativa känslor och han litade på att om han lämnade sitt tänkande i fred när han var upprörd kunde hans sinne lugna ner sig och föra honom till den känsla och lösning han önskade. Han insåg att hans psykiska hälsa var medfödd och hel och återvände till den kliniska verksamheten med en förnyad nivå av personligt välbefinnande och medvetenhet om livets andliga natur. Bill har bevittnat oräkneliga berättelser om hopp och förändring, inspirerade av individer som fann förståelse och sinnesfrid när de tidigare trodde att det var omöjligt.