Cathy Casey - Presentation

Cathy Casey - Presentation

Cathy Casey - Presentation


Cathy Casey, B.S.W., M.A., klinisk psykologi


Internationell utbildningskonsult


Med över 25 års erfarenhet har Cathy Casey undervisat, coachat och tränat personer med olika bakgrunder över hela världen. Hon är hjärnan bakom det coachningsbaserade resiliensprogrammet vid Santa Clara Valley Medical Center i San Jose, Kalifornien, ett av de största offentliga sjukhusen i USA.


Cathy är en pionjär när det gäller coachingbaserade program i kriminalvårdsanstalter och introducerade det första coachingbaserade programmet i fängelsesystemet i Santa Clara County, Kalifornien, och San Quentin Prison, Kalifornien. Genom hennes arbete har tusentals fångar fått ta del av de tre principerna under de senaste två decennierna.


Cathy har genomfört utbildningsprogram för utbildare i Belgien, Israel, Finland, Norge och Ryssland, och hennes passion och vision är att återuppliva motståndskraft och visdom hos alla individer oavsett miljö. Hon är för närvarande bosatt i San Jose i Kalifornien.


Läs mer på www.detreprinciperna.se