Den mänskliga dimensionens inverkan på ledarskap

Den mänskliga dimensionens inverkan på ledarskap


Ledarskap har alltid varit ett ämne av intresse i affärsvärlden. Traditionellt sett har böcker om affärsverksamhet fokuserat på strategier och metoder. På senare tid har det dock skett en övergång till böcker som betonar ledarskapets mänskliga dimension. I den här artikeln kommer vi att diskutera de olika stadierna av försämring i företag enligt Jim Collins bok "How the Mighty Fail" och hur en förståelse av principerna bakom dessa stadier kan leda till en större förståelse för ledarskap.


Förfallets stadier i företag

Enligt Jim Collins finns det fem stadier av försämring i företag. Det första stadiet är hybris, där framgången går till företagets chef. Detta kan yttra sig i överdrivet självförtroende och arrogans. Det andra stadiet är när företag växer för mycket på grund av sitt självförtroende och sin arrogans. Det tredje steget är förnekelse, där varningssignaler ignoreras. Det fjärde stadiet är när företag försöker hitta snabba lösningar i stället för att ta itu med problemets grundorsak. Det sista steget är förtvivlan, när företagen ger upp.


Ledarskapets mänskliga dimension

Sett utifrån kan de beteenden som hör samman med dessa stadier misstolkas. Till exempel kan framgång som går i huvudet se ut som självförtroende och passion, medan förnekelse kan se ut som att ledaren uteslutande är fokuserad på målen. Dessa beteenden är dock i själva verket produkter av ett osäkert sinne. Osäkerhet kan få ledare att agera utifrån sin osäkerhet och bidra till dessa stadier av försämring. Å andra sidan kan ledare som har sitt välbefinnande och sina lager trygga uppvisa liknande beteenden men med ett annat resultat. De kommer att ha ett sunt självförtroende, vara djärva och leta efter möjligheter, undvika negativt tänkande och ha ödmjukhet när saker och ting blir sämre.


Osäkerhet kontra välbefinnande

Osäkerhet och välbefinnande är alternativa plattformar för ledarskap. Ledare som arbetar från en plattform av välbefinnande kommer att vara mer reflekterande, resursstarka och realistiska. De kommer att vara tillräckligt trygga för att se svårigheter i vitögat och planera därefter. Å andra sidan kommer ledare som arbetar från en plattform av osäkerhet att få allt att gå emot dem. De kommer att vara för osäkra för att se på saker som går bra, och deras osäkerhet kommer att leda till arrogans, förnekelse, snabba lösningar och i slutändan förtvivlan.


Slutsats

Ledarskap handlar inte bara om strategier och metoder. Att förstå ledarskapets mänskliga dimension är avgörande för att vara en framgångsrik ledare. Jim Collins bok "How the Mighty Fail" lyfter fram de fem stadierna av försämring i företag, och att förstå principerna bakom dessa stadier kan leda till en större förståelse för ledarskap. Osäkerhet och välbefinnande är alternativa plattformar för ledarskap, och ledare som arbetar från en plattform av välbefinnande kommer att uppvisa beteenden som liknar dem som förknippas med försämringsstadierna, men med ett annat resultat. Att vara en framgångsrik ledare börjar med att ha en trygg självkänsla och vara medveten om hur dina handlingar och beteenden påverkar ditt team och din organisation.


Läs mer på www.detreprinciperna.se