Dr. George Pransky - Presentation

Dr. George Pransky - Presentation

Dr. George Pransky är expert på principerna för sinne, tanke och medvetande och har över tre decennier av erfarenhet av att lära ut denna förståelse till olika individer, par, företag och kollegor. Han har spelat in över femtio ljudinspelningar och författat boken The Relationship Handbook. Dr. Pransky har också haft läraruppdrag vid tre universitet och är fortfarande en föregångare när det gäller att utvidga räckvidden för denna förståelse till nya branscher. För närvarande är han partner på Pransky and Associates och sitter i den verkställande kommittén för Three Principles Global Community.


Läs mer på www.detreprinciperna.se