Ett slut på stressen? - Del 3 av 3

Ett slut på stressen? - Del 3 av 3


Hur du kan få slut på din stress - förstå den grundläggande orsaken till stress


Är du trött på att känna dig stressad hela tiden? Upplever du att du ständigt försöker åtgärda yttre faktorer i ditt liv för att minska dina stressnivåer? I det här blogginlägget kommer vi att utforska grundorsaken till stress och hur förståelse för den kan hjälpa dig att avsluta din stress för gott.


Temat i böckerna "Den upplysta trädgårdsmästaren"

I böckerna "Den upplysta trädgårdsmästaren" av Seed Banks möter en ung person med problem en klok person som berättar att orsaken till deras problem är att de ännu inte har sett sanningen. Det här temat finns i alla Seed Banks böcker, och det innehåller en värdefull lärdom om stressens natur.


Tankens värld

Vi lever i en tankevärld och allt vi upplever är en produkt av vårt tänkande. Vi kan bara uppleva vårt eget tänkande om världen, inte själva världen. Vi kan till exempel tala om vårt tänkande om pengar eller framgång, men vi kan inte tala om pengar eller framgång i sig själva.


Problemet med externaliserad stress

Många människor försöker åtgärda externa faktorer i sina liv för att minska sina stressnivåer, men detta tillvägagångssätt fungerar inte eftersom stress inte kommer utifrån. Den rådande teorin om stress i vår kultur är bakterieteorin om stress, som säger att stress finns utanför oss och att vi kan fånga den. Men detta är inte sant. Stress kommer inifrån oss, från vårt eget tänkande.


Att förstå det naturliga kontra det normala

Det är normalt i vår kultur att finna livet extremt stressigt och att hitta sätt att hantera denna stress. Denna typ av stress är dock inte naturlig. Naturlig stress är det som är medfött, det som finns där oavsett var vi växte upp, vem vi växte upp med eller vad de lärde oss om livet. Att förstå skillnaden mellan vad som är naturligt och vad som är normalt kan hjälpa oss att se att stress inte är oundvikligt.


Att få slut på din stress

För att få slut på din stress måste du förstå att den kommer från ditt eget tänkande, inte från externa faktorer. När du inser detta kan du sluta försöka åtgärda externa faktorer och istället fokusera på att ändra ditt tänkande. Du kan börja med att uppmärksamma dina tankar och märka när de skapar stress. När du gör detta kan du börja ifrågasätta dessa tankar och se dem för vad de är - bara tankar. Genom att göra detta kan du få slut på din stress för gott.


Sammanfattning

Stress är ett utbrett problem i vår kultur, men det är inte oundvikligt. Genom att förstå att stress kommer från vårt eget tänkande, inte från externa faktorer, kan vi ta kontroll över våra stressnivåer och få slut på vår stress för gott. Börja med att uppmärksamma dina tankar och ifrågasätta dem. När du gör detta kommer du att se att stress inte är en del av ditt naturliga tillstånd, och du kan befria dig från dess grepp.


Läs mer på www.detreprinciperna.se