Kraften i att skilja mellan omständigheter och upplevelser

Kraften i att skilja mellan omständigheter och upplevelser


Känner du dig överväldigad av livet? Tror du att omständigheterna styr dina upplevelser? I den här videon förklarar Michael Neill att det är grundläggande för att förstå hur livet fungerar att skilja mellan yttre omständigheter och inre upplevelser.


Omständigheter och upplevelser

Enligt Neill har omständigheterna en fasthet. De är de saker som händer oss, de situationer vi befinner oss i, de händelser som inträffar runt omkring oss. Om man får en pinne i ansiktet gör det ont. Det är en omständighet.


Upplevelser är dock annorlunda. Det är den känsla vi har inför omständigheten. Neill säger att vi kan exempelvis ha helt olika upplevelser av att bli slagen i ansiktet med en pinne. Vi kan vara förtjusta och vilja göra det igen, förskräckta och tycka att det är hemskt, eller inte bry oss alls. Eller andra upplevelser så klart.


Sammanblandning av omständigheter och upplevelser

Tyvärr behandlar många av oss omständighet och upplevelser som om de vore samma sak. Vi tror att vår upplevelse är en konsekvens av våra omständigheter, att alla andra skulle känna som vi själva gör i en viss omständighet. Denna tro gör oss till offer för världen, oförmögna att kontrollera våra upplevelser.


Kraften i att skilja mellan omständigheter och upplevelser

Men om vi kan skilja mellan omständigheter och upplevelser får vi makt över våra liv. Vår upplevelse består av en skapande kraft i universum som Neill kallar "tanke". Denna energi är den tråd av vilken vi väver av vår verklighet.


Vår upplevelse är till 100 procent vår och vi har det yttersta ansvaret för den. Vi kontrollerar den inte, men vi kan påverka den. När vi förstår att vår upplevelse kan förändras på ett ögonblick, oavsett omständigheterna, expanderar vår värld. Vi är fria att pröva vad som helst och begränsas inte längre av rädsla.


Rädsla och fara

Neill skiljer rädsla från fara. Fara är en biologisk signal som varnar oss för en verklig och närvarande fara. Rädsla är däremot när vi skrämmer oss själva med tankens kraft och oskyldigt missbrukar gåvan att tänka. Vi skapar rädsla, och ingen omständighet kan göra oss rädda om vi inte låter den göra det.


Sammanfattning

Att skilja mellan omständigheter och upplevelser är ett kraftfullt verktyg som kan förändra våra liv. När vi förstår att vår upplevelse är skapad av en skapande kraft i oss själva får vi det yttersta ansvaret för den. Vi kan påverka vår upplevelse och vår värld expanderar. Vi är fria att pröva vad som helst och begränsas inte längre av rädsla. Kom ihåg att omständigheter kan hända oss, men vår upplevelse är helt och hållet upp till oss.


Läs mer på www.detreprinciperna.se