Påverkar dig inte lika mycket - skalan

Påverkar dig inte lika mycket - skalan


Förståelse av skalan "Affect You As Much Scale" - Dr. George Pransky

I en video med titeln "The Affect You As Much Scale" diskuterar George Pransky konceptet att uppnå en högre medvetandenivå för att få en bättre förståelse för allt som händer i våra liv. Pransky menar att med mer förståelse kan vi se saker ur ett bredare perspektiv och inte ta saker och ting personligt, vilket resulterar i en minskad påverkan på våra känslor.


Pransky betonar att det faktum att vi inte påverkas av något inte betyder att vi inte håller med eller tycker att det är en dålig sak. I stället betyder det att vi inte låter det påverka oss lika mycket. Den här skalan kallar han för "påverkar dig inte lika mycket"-skalan och tanken är att den mäter den inverkan som händelser och upplevelser har på våra liv.


Tidigare var Pransky och hans kollegor främst inriktade på att hjälpa människor att skaffa sig bättre saker i sina liv, till exempel relationer, jobb och erfarenheter. De insåg dock att denna "horisontella nivå" inte var lika viktig som hur dessa saker påverkade människors välbefinnande. Skalan "påverkar dig lika mycket" är ett försök att mäta denna påverkan och hjälpa människor att nå en bättre förståelse för hur händelser och erfarenheter påverkar deras liv.


Sammanfattning

Sammanfattningsvis erbjuder George Pranskys insikter om skalan "påverkar dig inte lika mycket" ett unikt perspektiv på hur händelser och erfarenheter påverkar våra liv. Genom att uppnå en högre medvetandenivå och se saker ur ett bredare perspektiv kan vi minska den inverkan som händelser har på våra känslor och vårt välbefinnande. I slutändan handlar det inte om hur många "saker" vi har i våra liv, utan om hur vi upplever och navigerar i dem.


Läs mer på www.detreprinciperna.se