Upptäck den inre visdomen genom ett stilla sinne

Upptäck den inre visdomen genom ett stilla sinne


Upptäck den inre visdomen genom ett stilla sinne

Har du någonsin haft ett ögonblick av insikt eller klarhet som verkade komma från ingenstans? Detta fenomen tillskrivs ofta ett "stilla sinne", ett tillstånd av "tanklöshet" där man kan få tillgång till den visdom som finns inom en. I den här YouTube-videon diskuterar Sydney Banks kraften hos ett stilla sinne och hur det kan hjälpa oss att upptäcka livets hemligheter.


Vad är ett stilla sinne?

Ett stilla sinne är ett tillstånd av tanklöshet, fritt från den fysiska världens vardagliga buller. Sydney Banks förklarar att ett stilla sinne är det enda sättet att få tillgång till den visdom som ligger bortom tid, rum och materia. Denna visdom är nyckeln till sant självförverkligande, och den kan upptäckas genom att förstå de tre principerna Sinne, Medvetande och Tanke. 


I österländska filosofier diskuteras ofta begreppet stort sinne och litet sinne. Enligt Banks är detta en falsk dualitet, eftersom det bara finns ett sinne. För att finna visdom måste man se bortom den fysiska världen och få tillgång till sinnets singularitet. Detta kan göras genom tanklöshet och självupptäckt.


Tiden är också en illusion enligt Banks. Han förklarar att en person som bara har studerat i fem minuter kan ligga före en person som har studerat i fyrtio år. Detta beror på att visdomen redan finns inom oss, och vi kan få tillgång till den genom ett stilla sinne. 


Banks förklarar att svaret på hur man kan förstå livets formlöshet ligger i att förstå att allting skapas av samma energi. Han uppmuntrar till att själva upptäcka denna sanning och aldrig låta oss luras av någon som säger att de kan lära oss. 


Sammanfattning

I den här videon uppmuntrar Sydney Banks oss att få tillgång till visdomen inom oss själva genom ett stilla sinne. Han uppmanar oss att själva upptäcka denna sanning och aldrig låta oss luras av någon som säger att de kan lära oss. Genom ett stilla sinne kan vi få tillgång till livets hemligheter och finna sant självförverkligande.


Läs mer på www.detreprinciperna.se