Var kommer den mänskliga upplevelsen ifrån?

Var kommer den mänskliga upplevelsen ifrån?

Enligt de tre principer som Sydney Banks upptäckte har människans upplevelse av livet sitt ursprung i sinnet. Sinnet beskrivs som en icke-fysisk energi som ger upphov till alla tankar, känslor och upplevelser. Det är källan till all mänsklig upplevelse och skapar våra uppfattningar om världen omkring oss.

Sinnet upplevs i sin tur genom medvetandet, som beskrivs som medvetenheten om våra tankar, känslor och upplevelser. Medvetandet fungerar som det medium genom vilket sinnet upplever sig självt, och tankar, känslor och upplevelser av livet är innehållet i vårt medvetande i varje givet ögonblick.

Enligt denna förståelse orsakas våra upplevelser inte av yttre omständigheter utan snarare av hur vårt sinne bearbetar information. Genom att inse att sinnet är källan till våra upplevelser kan vi få tillgång till vår inneboende visdom och kreativitet och lära oss att relatera till våra tankar och känslor på ett mer gynnsamt sätt. 


De Tre Principerna