3 tips för ett klart sinne

3 tips för ett klart sinne


3 tips för ett klart sinne

Under den globala pandemin har de flesta människor kämpat med psykisk hälsa, och det är inte bara vanliga människor. Även företag har känt av pandemins effekter. Med det nya året framför oss finns det ingen bättre tidpunkt att börja genomföra positiva förändringar för din mentala hälsa. Aaron Turner, grundare av One Thought, delar med sig av sina tips för att behålla klarhet i sinnet.


Tips #1 - Förståelse för klarhet i sinnet (förstå skillnaden)

Många människor letar ofta efter en snabb lösning när det gäller deras mentala hälsa, men enligt Aaron är det viktigt att börja med att förstå hur ett klart sinne ser ut. Istället för att försöka ändra ditt nuvarande sinnestillstånd ska du först försöka inse vad som är ett klart sinne och vad som inte är det. Ett av de största problemen som människor lider av är att behandla ett oklart sinne som om det är klart. Detta leder till att de inte lyssnar på sig själva på samma sätt som de skulle göra om de visste att deras sinne var oklart.Tips #2 - Känslornas kvalitet

Det finns ett tecken på att du har ett klart sinne, och det är kvaliteten på dina känslor. När ditt sinnestillstånd är lugnt och du känner dig bekväm är ditt sinne obehindrat och ostört. Omvänt, när du känner dig obekväm, stressad, pressad eller överväldigad är ditt sinne oklart, förvrängt, stört och "galet". Enligt Aaron är det viktigt att börja se kvaliteten på dina känslor och hur de förhåller sig till klarheten i ditt sinne.


När du förstår hur ett klart sinne ser ut, och kan känna igen när du inte är i det tillståndet, kan du börja betrakta dig själv som opålitlig när ditt sinne inte är klart. Att lita på ett oklart sinne leder till misstag, ånger och saker du kunde ha gjort annorlunda. Så det andra tipset är att börja se att din nivå av klarhet avgör hur mycket du kan "lita" på dig själv.


Tips #3 - Fortsätt utforska tips #1 och #2

Fortsätt lägg märke till skillnaden mellan ett klart sinne och ett oklart sinne samt hur du påverkas av dessa två skillnader.


Sammanfattning

Det är inte alltid lätt att upprätthålla ett klart sinne, men det är viktigt för din mentala hälsa, särskilt under dessa utmanande tider. Aaron Turners tips för att förstå klarheten i ditt sinne , känna igen kvaliteten på dina känslor och när man kan lita på sig själv kan hjälpa dig att behålla ett klart sinne under kommande året. Genom att följa de här tipsen kan du börja ha ett sundare förhållande till ditt mentala tillstånd och lida mindre av oklarheter i ditt sinne


Läs mer på www.detreprinciperna.se