Dr. Bill Pettit - Om depressioner och De Tre Principerna

Dr. Bill Pettit - Om depressioner och De Tre Principerna


Dr. Bill Pettit - Om depressioner och De Tre Principerna

I videon diskuterar Dr. Bill Pettit klinisk depression och dess diagnostiska kriterier, vilket innebär att fem eller fler av följande nio symtom ska förekomma under en och samma tvåveckorsperiod: deprimerat humör, minskat intresse eller glädje i aktiviteter, betydande viktnedgång eller viktökning, sömnlöshet eller hypersomni, psykomotorisk agitation eller retardation, trötthet eller energiförlust, känslor av värdelöshet eller överdriven skuldkänslor, minskad koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet samt återkommande tankar på döden. Bill hävdar att depression är en gåva eftersom den signalerar när en person missbrukar tankens och medvetandets kraft och leder honom eller henne på avvägar. Han diskuterar också hur depression påverkar hjärnan och varför den traditionella metoden för att behandla depression inte har varit effektiv. Bill erbjuder ett alternativt tillvägagångssätt för att behandla depression.


Läs mer på De Tre Principerna