En kortfattad introduktion till hur sinnet fungerar

En kortfattad introduktion till hur sinnet fungerar


En kortfattad introduktion till hur sinnet fungerar

I videon "CORE - A Summary Introduction to How the Mind Works" förklarar Ken Manning från Insight Principles hur våra sinnen fungerar och hur de inte fungerar. De flesta människor lever med den felaktiga uppfattningen att deras upplevelser och känslor härrör från yttre omständigheter. Ken Manning förklarar dock att sinnet bara fungerar på ett sätt - inifrån och ut.


Att förstå hur sinnet fungerar är värdefullt

Att förstå hur sinnet fungerar är värdefullt, och det är också viktigt att förstå hur det inte fungerar. Ken Manning använder metaforen med solen som går upp för att illustrera hur saker och ting kan se ut på ett sätt men fungera på ett annat sätt. I verkligheten står solen stilla medan jorden roterar, vilket gör att det verkar som om solen går upp. På ett liknande sätt är det som vi uppfattar som sant inte alltid sant när det gäller sinnet.


Varifrån kommer känslor ifrån?

Enligt Ken Manning skulle en person som frågar sig varifrån personens känslor och upplevelser kommer troligen svara att de kommer från de yttre omständigheterna så som händelserna i livet, andra människor, saker etc. Detta är dock ett missförstånd. I verkligheten lever vi i en ”tankevärld”. Det finns bara ett sätt för vårt sinne att fungera, nämligen inifrån och ut.


Det mänskliga sinnets naturkrafter

Det mänskliga sinnet är en kreativ process med en uppsättning principer som verkar inom den. Dessa principer är som naturkrafter, t.ex. gravitationen. En sådan princip är medvetandet, som är som ljus. Det lyser upp våra tankar och får dem att verka verkliga för oss. Kraften att tänka är en annan princip, och den ger oss förmågan att föreställa oss saker, att minnas och ha insikter. Den tredje principen är sinnet, som är den intelligenta livskraft som gör medvetandet och tankekraften möjliga.


Sammanfattningsvis finns det tre principer som är ansvariga för vår upplevelse av livet: den intelligenta livskraften, medvetandet och skaparförmågan. Den fysiska värld som vi lever i är ett resultat av att dessa principer samverkar för att skapa vår livsupplevelse.


Sammanfattning

Ken Manning ger i denna video en insiktsfull introduktion till hur sinnet fungerar. Att förstå principerna bakom vår livsupplevelse kan hjälpa oss att skapa en mer positiv och tillfredsställande upplevelse. Det är viktigt att inse att vårt sinne bara fungerar på ett sätt - inifrån och ut, och att det vi uppfattar som sant kanske inte alltid är så. Genom att lägga märke till dessa principer och hur de fungerar inom oss kan vi ta kontroll över våra upplevelser och skapa det liv vi vill ha.


Läs mer på www.detreprinciperna.se