Kraften i att ha mindre i tankarna

Kraften i att ha mindre i tankarnaMänniskans inneboende visdom

Har du någonsin känt dig överväldigad av det ständiga pratandet i ditt sinne? Händer det att du tänker på dina tankar och oroar dig för dina tankar? I en den här videon delar Michael Neill med sig på ett perfekt sätt sammanfattar problemet med att ha för mycket att tänka på. Teckningen föreställer två personer som representerar skillnaden mellan ett sinne fyllt av onödigt tänkande och ett som är mer fridfullt. Men hur kan vi uppnå ett mer fridfullt sinne? Svaret ligger i att förstå vår inneboende visdom som människor.


Vår koppling till en större energi

Enligt Michael är vi som människor sammankopplade till en större energi som vi kanske inte helt förstår. Fysiker hänvisar till denna energi som "livsenergi", och det är den energi som vi är gjorda av. Vi har ingen kontroll över denna energi, men vi är en del av den. När vi låter våra tankar ta över, hindrar vi denna energi och förlorar kontakten med vår inneboende visdom.


Lärande och självutvärdering

Michael menar att vårt tänkande kring lärande och självutvärdering också kan hindra vår förmåga att få tillgång till vår inneboende visdom. Som barn lärde vi oss naturligt eftersom vi motiverades av en önskan att få något vi ville ha, t.ex. en kaka eller att kommunicera. Men när vi blir äldre och går igenom traditionella utbildningssystem börjar vi utveckla negativa föreställningar om vår förmåga att lära oss. Vi börjar fokusera på våra egna prestationer snarare än på själva inlärningsprocessen. Denna självvärdering skapar mer tänkande och mindre utrymme för vår inneboende visdom.


Fördelarna med att ha mindre att tänka på

När vi har mindre att tänka på kan vi lättare få tillgång till vår inneboende visdom. Vi blir bättre inlärare och effektivare kommunikatörer. Vi fattar bättre beslut och kan navigera i livet med större lätthet. Livslärdomar kommer mer naturligt, och vi blir inte fastklämda av att tänka för mycket. Kort sagt, att ha mindre att tänka på leder till ett mer tillfredsställande och fridfullt liv.


Sammanfattning

Det ständiga babblet i våra sinnen kan vara överväldigande och kan hindra oss från att få tillgång till vår inneboende visdom som människor. Genom att förstå vår koppling till en större energi, ompröva vårt sätt att lära oss och släppa onödigt tänkande kan vi uppnå ett fredligare och mer tillfredsställande liv. Så ta ett djupt andetag, släpp dina bekymmer och omfamna kraften i att ha mindre att tänka på.


Läs också Vad är de tre principerna?


Mer info på www.detreprinciperna.se