Sydney Banks - Presentation

Sydney Banks - Presentation

Sydney Banks - Presentation

Sydney Banks (1931-2009) var en vanlig man som fick en spontan och klarsynt insikt 1972. Han gick från att vara svetsare med en 9:e klass utbildning till att resa världen runt och berätta om sin upptäckt. Hans upptäckt avslöjade för honom de tre principer som är grunden för all mänsklig upplevelse: livskraft, medvetande och tanke.


William James, som anses vara den moderna psykologins fader, skrev en gång att psykologin inte hade några sanna principer. Han sade att om sådana principer någonsin förverkligades så skulle betydelsen av det få varje mänskligt framsteg sedan elden att blekna i jämförelse. Dessa kausala lagar, dessa principer, är just vad Syd Banks kom att upptäcka.Människor från alla samhällsskikt drogs till Syd för att lära sig av honom. De som påverkades på en insiktsfull nivå upplevde djupgående förändringar som förändrade deras liv till det bättre. Dessa förändringar var unika och började locka till sig yrkesverksamma inom mental hälsa, förebyggande arbete och näringsliv. Än idag är effekten och inspirationen av sådana ovanliga resultat och dramatiska förändringar drivkraften för att sprida det som Syd förstod genom sin insikt.
Genom åren har otaliga stiftelser, institutioner och företag skapats för att tjäna som ett sätt att föra vidare förståelsen av De Tre Principerna. Privata, regionala, kommunala och statliga program har inrättats inom mentalvårdsbehandling, kriminalvård, missbruk, trauma, PTSD, utbildning, förebyggande arbete, idrott och ledarskap. Det har funnits oöverträffade program för företagsledare, par, föräldrar, familjer, hemlösa, veteraner och allmänheten.


Precis som William James förutspådde skulle upptäckten av principer för mänsklig upplevelse skapa en revolutionerande ordning för mänsklig utveckling. Även om Sydney Banks avled 2009, skapade kombinationen av de tre principernas intelligens och kraft och de förändringsresultat som människor upplever en naturlig drivkraft som har burit och kommer att fortsätta att sprida denna förståelse över hela världen.


Syd begärde från sin dödsbädd att Three Principles Global Community (3PGC) skulle bildas för att bevara integriteten hos hans insikter och göra dem tillgängliga för världen.


Läs mer på: www.detreprinciperna.se


Läs också den omfattande artikeln "Vad är de tre principerna?"