Sydney Banks - Att förstå olika verkligheter

Sydney Banks - Att förstå olika verkligheter


Sydney Banks - Separata verkligheter

En mycket lättillgänglig och ofta humoristisk diskussion om tankens roll i vardagen. Washingtonföreläsningarna spelades in vid en konferens i Washington D.C. den 17 juli 2000.


Är du medveten om att alla lever i olika verkligheter? Varje person har sitt eget unika perspektiv som formas av övertygelser, erfarenheter och känslor. Denna idé uttrycktes vältaligt av Sydney Banks, en känd filosof, författare och talare som delade med sig av sina insikter till åhörare runt om i världen.


Läs också den omfattande artikeln "Vad är de tre principerna?"


I en YouTube-video med titeln "(414) Sydney Banks - Separate Realities" använde Banks en enkel men kraftfull analogi för att förklara detta koncept. Han berättade historien om Sherlock Holmes och dr Watson, som campade på den engelska landsbygden efter att ha löst ett stort fall. Mitt i natten väckte Holmes Watson och bad honom titta på himlen. Medan Watson såg en vacker månbelyst himmel med miljontals stjärnor såg Holmes något helt annat. Han insåg att deras tält hade blivit stulet, vilket Watson inte hade märkt alls. Denna anekdot belyser hur varje persons verklighet kan skilja sig mycket från en annan persons, även i samma situation.


Banks fortsätter med att förklara att sanningen är formlös och inte helt kan förmedlas med ord. Han råder lyssnarna att fokusera på innebörden bortom orden och leta efter skönheten och kärleken i det andra säger. Han betonar också vikten av att befinna sig i ett tillstånd av opersonlighet, där vi inte dömer eller utvärderar andra. Detta tillstånd gör det möjligt för oss att se andra som de verkligen är, utan filtret av våra egna fördomar och uppfattningar.


Banks diskuterar också tankens makt och hur den formar vår verklighet. Han uppmuntrar lyssnarna att ändra sina tankar för att förändra sin värld, eftersom våra tankar skapar vår uppfattning av verkligheten. Han påpekar att vi alla har förmågan att skapa vår egen verklighet och att vi gör det varje ögonblick varje dag.


Slutligen talar Banks om den andliga verklighet som ligger bortom vår personliga verklighet. Han menar att vi alla är på en resa för att hitta oss själva och att svaret finns inom oss, i vårt rena medvetande eller vår själ.


Sammanfattningsvis erbjuder Sydney Banks insikter om separata verkligheter ett nytt perspektiv på hur vi ser på världen och varandra. Genom att förstå och acceptera att alla lever i sin egen verklighet kan vi öppna våra sinnen och hjärtan för nya erfarenheter och sätt att tänka. Genom att fokusera på skönheten och kärleken hos andra kan vi skapa en mer medkännande och förstående värld.


Läs mer på www.detreprinciperna.se