Den VERKLIGA källan till stress - Del 2 av 3

Den VERKLIGA källan till stress - Del 2 av 3


Den verkliga källan till stress Del 2 - Inifrån och ut modellen

Klicka här för att gå till DEL 3 av denna videoserie

Klicka här för att gå till DEL 1 av denna videoserie


Utifrån och in vs inifrån och ut modellen av stress

Dr. George Pransky förklarar att den vanligt förekommande modellen i världen idag är utifrån och in modellen av stress. Stress hanteras som om det bestod av partiklar i luften, och ju fler stresspartiklar som finns i ett område, desto mer stressigt är det. Enligt den modellen av stress kommer stress från händelser och omständigheter, och vi får stress när vi kommer nära dessa händelser eller omständigheter.


Det finns två lösningar som ges av denna modell. Den första är att hålla sig borta från stressiga situationer, t.ex. att undvika att arbeta i en kontorsbyggnad, vilket vissa människor har utformat sina liv efter. Den andra lösningen är stresshantering, där man plockar upp stress under dagen och släpper den på kvällen genom aktiviteter som meditation, yoga, motion eller terapi.


Inifrån och ut-modellen för stress

Det finns en annan modell för stress som kallas för inifrån och ut-modellen. Denna modell föreslår att stress genereras i våra egna sinnen genom tankar. Till skillnad från utifrån och in-modellen fångar vi inte upp stress från händelser och omständigheter, utan vi "tillverkar" stress inuti våra sinnen via tanken.


I diagrammet i videon visar inifrån och ut-modellen att stresspartiklarna finns i individernas tankebubblor. I stället för att undvika stressiga situationer eller hantera stress genom aktiviteter behöver vi bara förstå hur stress skapas i våra tankar och sluta skapa den.


Lösningen på stress

Lösningen på stress i inifrån och ut-modellen är att förstå hur stress genereras inifrån och ut. När vi väl förstår hur stress genereras i våra sinnen kan vi sluta generera den och inte låta den påverka oss på samma sätt som den gör nu.Sammanfattning

Inifrån och ut-modellen för stress tyder på att stress genereras i vårt eget sinne genom tankar. Till skillnad från utifrån och in-modellen fångar vi inte upp stress från händelser och omständigheter, utan vi tillverkar stress inuti våra sinnen via tanken.


Lösningen på stress är inte att undvika stressiga situationer eller hantera stress genom tekniker, utan snarare att titta inåt där stress skapas och få en förståelse för hur det sker. När vi väl förstår hur stress genereras i våra sinnen kan vi sluta generera den och inte låta den påverka oss på det sätt den gör nu.


Klicka här för att gå till DEL 3 av denna videoserie

Klicka här för att gå till DEL 1 av denna videoserie


Läs mer på www.detreprinciperna.se