Kan ett TEDx-talk förändra världen?

Kan ett TEDx-talk förändra världen?


Om det var ditt jobb att förändra världen, hur skulle du göra det?

Har du någonsin funderat på om du kan förändra världen? Frågan kan låta enkel, men att hitta ett djupgående svar på den kan vara en utmaning. I detta TEDx-talk av Michael Neill tas vi med på en resa där vi utforskar djupet av våra sinnen, vårt självförtroende och vår ödmjukhet, och hur dessa aspekter påverkar vår uppfattning av världen.


Den korta kursen för TED-talks

Neill börjar med att erkänna sin nervositet och delar med sig av de råd han fick om den "korta kursen" för att hålla ett TED-talk. Han fick veta att han skulle undvika "Clicker Hand Syndrome" och "Overly Profound Syndrome". Det förstnämnda gäller personer som blir nervösa och börjar pilla med sin klickare utan att inse att deras andra kroppsdelar fortfarande är synliga för publiken. Det senare gäller talare som känner pressen att förändra världen och leverera ett djupt budskap, men som glömmer bort kärnan i det de försöker säga.


Att förändra världen genom utbildning och kärlek

För fem år sedan diskuterade Neill och hans familj frågan: Om det var ditt jobb att förändra världen, hur skulle du göra det? Hans son föreslog obligatorisk allmän utbildning, medan hans fru föreslog att man skulle älska varandra mer. Neills eget svar var ett antal noteringar som han fortsatte att bjuda på i föreläsningen.


Illusionen om att endast speciella människor är värda att förändra världen

Ett av de största hindren för att förändra världen, förklarar Neill, är tron att endast speciella människor är värda att göra det. Rädslan för att inte vara värdiga kan hålla oss tillbaka från att ens försöka göra skillnad. Neill delar med sig av sin egen erfarenhet av att bli erbjuden två jobb på en vecka: ett för att spela en mus i en tecknad film och ett för att medla i fredssamtal i Mellanöstern. Även om han visste att det senare var det viktigare jobbet, fann han sig själv vilja göra det förstnämnda eftersom han inte kände sig värdig det sistnämnda.


Ödmjukhet och att förändra världen

Neill upptäckte ett citat från den skotska svetsaren Syd Banks som förändrade hans perspektiv på självkänsla. Banks sade:


"Ödmjukhet är inte att tänka mindre om sig själv, det är att tänka mindre sig själv."


Detta citat hjälpte Neill att inse att det att förändra världen inte handlar om att bygga upp sitt självförtroende eller att berätta en bättre historia. Det handlar snarare om att hitta modet att agera osjälviskt och fokusera på andras behov.


Sammanfattning

Kan ett TEDx-talk verkligen förändra världen? Svaret ligger inom oss själva. Neills föredrag påminner oss om att förändring av världen börjar med ödmjukhet, osjälviskhet och en vilja att försöka. Genom att fokusera mindre på vårt egenvärde och mer på andras behov kan vi hitta modet att göra skillnad. Oavsett om det sker genom utbildning, kärlek eller på annat sätt har vi alla möjlighet att förändra världen på vårt eget unika sätt.


Läs mer på www.detreprinciperna.se